وارنیش حرارتی

وارنیش حرارتی یک روکش لوله‌ای شکل است که می‌تواند ایجاد پوشش نماید. نوارهای حرارتی که آن را شیرینگ حرارتی نیز می‌نامند heat-shrinkable با استفاده از پلیمر ساخته می‌شوند و خاصیت جمع شوندگی دارند. یعنی با ایجاد کردن حرارت از منابع گوناگون مانند شعله گاز، فندک، سشوار خانگی یا صنعتی پیرامون محور قطری خود جمع می‌شوند.

از وارنیش حرارتی برای ایجاد پوشش و تعمیر انواع سیم و کابل برق و انتقال سیگنال و دیتا استفاده می شود.