سیم لحیم بهینکس

سیم لحیم بهینکس Behinex با قطر 0.8 میلی متر در وزن های 50 گرمی، 100 گرمی و 250 گرمی مخصوص خطوط تولید و مونتاژ دارای 63 درصد قلع و 37 درصد سرب