ماژول سنسور دما و رطوبت DHT11 مناسب برای آردوینو و رسپبری پای


19,200 تومان

ماژول سنسور دما و رطوبت DHT11