جعبه قطعات کیفی دو طبقه ۷۲ خانه


60,000 تومان

دارای 72 خانه و 60 عدد تکه های پلاستیکی جدا کننده برای تغییر اندازه خانه ها